Technical Circulars

DATE DETAILS SUBJECT DOWNLOAD
14/12/1988

સ્થાનિક સંસ્થાઓની પાણી પુરવઠા અને ગટર યોજનાઓ "જ્યારે અને ત્યારે” ના ધોરણે હાથ ધરવા બાબત.

Download
10/10/2002

ETP/Centage charges leviable on Accelerated Rural Water Supply Scheme (ARWSP)- Centrally Sponsored.

Download
30/08/2005

શહેરી વિકાસ વર્ષ ૨૦૦૫ અંતર્ગત સ્થાનિક સંસ્થાઓની પાણી પુરવઠા અને ગટર યોજનાઓના કામ માટે સેન્ટેજ દર બાબત

Download
08/02/2007

રાજ્યમાં પીવા માટે, ઔધોગિક હેતુ માટે તેમજ શૈક્ષણિક, ધાર્મિક સામાજીક તથા આરોગ્ય સંસ્થા માટે અપાતું પાણીના દરો બાબત.

Download
21/08/2007

સંસદસભ્યો/ધારાસભ્યોના પત્રો અંગે કરવાની કાર્યવાહી બાબતે સંકલિત સૂચનાઓ

Download
28/05/2008

અનુસુચિત જાતિ તથા અનુસુચિત જનજાતિ વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠા બોર્ડ દ્વારા હાથ ધરવાના થતા પાણી પુરવઠાના કામોમાં લોકફાળો લેવા બાબત

Download
03/07/2009

પાણી પુરવઠા વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય પીવાના પાણીના નોર્મસ સુધારવા બાબત

Download
23/09/2010

માન.ધારાસભ્યશ્રી ગ્રાન્ટમાંથી કન્ટીજન્સી તથા ઈ.ટી.પી. ચાર્જની રકમ મંજુર બાબત

Download
09/10/2010

માન. મુખ્ય મંત્રીશ્રી તરફથી ચિતન શિબિરમાં થયેલ સૂચન અન્વયે ઓડીટની બાબતને અસરકારક રીતે હાથ ધરવાની સૂચનાઓ સંકલિત રીતે બહાર પાડવા અંગે.

Download
20/12/2010

રૂરબન વિસ્તારોમાં ગામોની પા.પુ. યોજનાનાં કામો માથાદીઠ ૧૦૦ લીટરનાં ધોરણો હાથ ધરવા બાબત.

Download
01/02/2011

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ જી.ડબલ્યુ.આઇ.એલ ખાતે રાજ્યના જુદા જુદા જીલ્લાઓની ધાર્મિક, સામાજીક, શૈક્ષણિક, સરકારી તેમજ ઓધૌગિક સંસ્થાઓના કનેક્શનોની મંજૂરી આપવા માટે મળેલ બેઠકની કાર્યવાહી નોંધ

Download
21/09/2011

તાંત્રિક અધિકારીશ્રીઓને સત્તા સોપણી બાબત

Download
16/11/2011

ટેંન્ડરમાં ભરેલ અસામાન્ય ઉંચા ભાવોના સંદર્ભે કામ પર પડતા ખર્ચ ઉપર નિયંત્રણ રાખવા તથા કામની નાણાંકીય પ્રગતિ, ભૌતિક પ્રગતિ સાથે સુમેળમાં રહે તે માટે જરૂરી જોગવાઇ કરવા બાબત.

Download
27/07/2012

પીવાના પાણીની તંગી અન્વયે ગામની આંતરિક સુવિધાઓ અંતર્ગત કરવાની થતી કામગીરીમાં લોકફાળો ન લેવા બાબત

Download
30/01/2013

ગુજરાત રાજ્ય જામી વિકાસ નિગમ લી. માટે તળાવો ઉંડા અને છિદ્ધાડુ કરવા માટેની યોજના.

Download
31/01/2013

કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C., C.C.C+ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે.

Download
10/04/2013

GWSSB હસ્તકની બલ્ક પાઈપલાઈન, બોર્ડની ડીસ્ટ્રીબ્યુશન તથા જુથ પાણી પુરવઠા યોજનાની પાઈપલાઈનની ચકાસણી અને મરામત કરવા તેમજ પાણીનું લીકેજ અને ચોરી અટકાવવા બાબત

Download
06/05/2013

ગુજરાત સિચાઈ અને પાણી નિકાલ વ્યવસ્થા અધિનિયમ, ૨૦૧૩ નો તા. ૧લી મે, ૨૦૧૩થી અમલ કરવા બાબત.

Download
18/06/2013

અછત/અર્ધઅછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સિચાઈ બંધોની ઉપરવાસ અને નીચવાસમાં કરેલ બોર/કુવા સીલ કરવા બાબત.

Download
26/06/2013

અછત/અર્ધઅછતગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં કરેલ બોર/કુવા સીલ કરવા બાબત.

Download